bulusuyoruz 12 Takipçi | 4 Takip

Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir

2012-11-22 15:40:00

  Mustafa Kemal , Kurtuluş savaşında sonra Türkiye Cumhuriyeti‘ni sağlam temeller üzerine kurmak için bir çok yenilik ve inkılaplar yapmıştır>Yaptığı çalışmalardan birisi de eğitim ile ilgilidir> Eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yenilikler ile gelecek nesillere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlam ve eğitimli bireyler kazandırmaktı> Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı yenilikleri kısaca açıklamak gerekirse; # 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi> Eğitim öğretim laikleştirildi> Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı> Medrese ve okul ikiliğine son verildi # 1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi> # 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu> # 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu> # 1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi> Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı> # 1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı> Atatürk ulusal eğitimin yaygınlaşması için; eğitime ve öğretmenlere çok işin düştüğünü belirterek 24 Mart 1923 günü Kütahya lisesinde yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: Toplumumuzu gerçeğe ve mutluluğa eriştirmek için iki orduya gerek vardır> Biri, vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran irfan ordusu> Eğitimin temel görevinin devletin varlığını sürdürmek olduğunu bilen Atatürk, 27 Ekim 1922 günü yaptığı konuşmada “çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun onlara temel olarak şunları öğreteceğiz: 1) Ulusuna 2) Türkiye devletine 3) Türkiye büyük millet meclisine düşman olanlarla sa... Devamı

ATATÜRK

2012-11-22 15:39:00
ATATÜRK |  görsel 1

    ATAÜRK RESİMLERİ Devamı

Atatürkün sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar nelerdir

2012-11-22 15:00:00

  Atatürkün sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar nelerdir Atatürk ve Sosyal Bilimler Atatürk, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın çağdaş eğitim görmüş insanların önderliğinde olacağına inanıyordu. Yeni Türk Devleti’nin yetersiz kaynaklarına rağ­men bütçeden ödenek ayrılarak 1925 -1947 yılları arasında Avrupa’ya 40 öğrenci gönderilmiştir. Yurt dışına gidecek öğrencilere gönderdiği telgrafta “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönmelisiniz” sözleri Atatürk’ün bu konudaki beklentisini gösterir. Gerçekten de sosyal bi­limlerin çeşitli dallarında eğitim almak üzere yurt dışına gönderilen Burhan Toprak, Jale inan, Afet inan gibi gençler ülkemize döndüklerinde önemli eserlere imza atmışlardır. Arkadaşlar Atatürk döneminde yurt dışına gönderilen öğrencilerden Burhan Toprak istanbul Güzel Sanat­lar Akademisi’nde, Türk Süsleme Sa­natları Bölümü’nün açılmasına öncülük etmiş. Jale inan arkeolojik kazılar yaparak Anadolu’nun çok eski dö­nemlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunmuş. Afet inan ise Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşunda yer almış, Atatürk ve Türk tarihiyle ilgili birçok esere imza atmış. Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışma­lardan bazıları şunlardır: Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması Atatürk, zengin ve köklü bir kültüre sahip olan Türk milleti­nin tarihinin bütün yönleriyle araştırılmasına önem vermiştir. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapa­na sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insa... Devamı

Mevlana Celalettini Rumi'nin Hayatı Kısaca Özeti

2012-11-22 14:46:00
Mevlana Celalettini Ruminin Hayatı Kısaca Özeti |  görsel 1

Mevlana Celalettini Rumi Kimdir Hayatı Mevlana Hazretleri Afaganistan sınırlarında bulunan Belh şehrinde 1207 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, babası, alimlerin sultanı ünvanı ile tanınmış, Muhammed Bahaeddin Veled'dir. Mevlana Celaleddin daha sonraları Anadoluya göç ettiği için ve o günlerde Anadolu'da Rumlar yaşadığından Celaletini Rumi yani Rum diyarlardındaki Celalettin künyesi verildi. Mevlana arapça efendimiz manasınadır.  Mevalana babasının vefatından sonra bir müddett onun makamına geçti ve bu arada tasavvuf ilimleri ile meşgul oldu. Onun hayatına en büyük yön veren olay Konya'da Şems ile karşılaşmasıdır. Maddi ve manevi hayatında değişimlere sebep olan Şems buluşması maddeden manaya geçişi için gereken bazı sorulara yanıt buldu ve fikirleri daha değişik bir boyut kazandı. Uzun yıllar konyada hem ilmi hemde manevi irşad görevinde bulunan Mevlana 1273 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. Devamı

ATATÜRK'ÜN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

2012-11-22 14:17:00

  1923 kişi başına düşen milli gelir 50$ 1925 Kızılay hemşire okulu açıldı 1927 Sanayi kuruluşlarını tevşikve koruma amacıyla tevşik-i sanayi kurumu açıldı 1930 ilk türkçe kitap yazıldı 1931 okullar için dört ciltlik kitap oluşturuldu 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu 1932 Türk tarihi kongresi toplandı 1933 Sümerbank kuruldu 1935 Mta kuruldu 1936 Ankara devlet konservuatarı kuruldu Bilindiği üzere “ilim” sözcüğünün anlamı, mana kapsamı, gayet geniştir. Hatta aslı Arapça olan bu sözcüğün, Osmanlıca’daki kullanışıyla, günümüzde artık yaygınlaşmış olan bilim sözcüğünden daha geniş anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Fen, ise temel bilimler, yani matematik, astronomi, fizik, kimya,ve tabiî bilimler anlamına gelir. Liselerimize ilişkin olarak “fen kolu”ve üniversitelerimize ilişkin olarak “fen fakültesi” terimlerimiz bunu açıkça gösteriyor. Demek ki kılavuzluğunda yürünmesini Atatürk’ün öğütlediği bilim şümullüve geniş kapsamlı bir bilimdir. Toplumave insana ilişkin her türlü dizgeli bilgive bilimsel çalışmayı içermek durumundadır. Fakat, ayrıca, bilimler arasında temel bilimlere, matematiğeve doğaya ilişkin bilimlere, burada özellikle işaret edilmektedir. Bilimin insan yaşamındaki en gerçek yol gösterici olduğuna dikkatimizi çektiğine göre, demek ki Atatürk bilimden başka gerçek yol göstericilerimizin de bulunduğunu kabul etmiş olmaktadır. Oysa, bu cümlesinin hemen arkasından, bilim ile fennin dışında mürşit aramanın, bunları dışta bırakan kılavuzlar peşinde yürümenin, dünyadan h... Devamı